6 ที่เที่ยวกัมพูชา แดนแห่งประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณ

หัวข้อแนะนำ

ที่เที่ยวกัมพูชา เป็นประเทศที่มีพนมเปญเป็นเมืองหลวงและเป็นประเทศที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมตลอดไป แต่สำหรับผู้ที่หลงใหลในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชอบชมสถาปัตยกรรมโบราณ ปราสาทเก่าแก่ที่สวยงาม รวมถึงผู้ที่ชอบศึกษาอารยธรรมโบราณและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เราขอแนะนำให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวเสียมราฐเพราะเมืองนี้มีโบราณสถานสำคัญระดับโลกมากมาย อีกทั้งกัมพูชายังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เดินทางไปได้ง่าย และไม่ต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยว ดังนั้น Expedia จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ไปกัมพูชาที่เสียมราฐไปเปิดหูเปิดตาชมความงามของดินแดนประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณในกัมพูชากันเถอะ กัมพูชาที่เที่ยว

 

นครวัด (Angkor Wat) ที่เที่ยวกัมพูชา

นครวัด เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณและเป็นจุดหมายปลายทางของชาวกัมพูชาที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต นครวัดตั้งอยู่ในเมืองเสียมราฐ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 ประมาณปี พ.ศ. 2193-2236 เพื่อบูชาพระวิษณุและใช้เป็นสุสานหลวงเพื่อเก็บพระบรมศพของพระองค์ ในอดีตนครวัดเป็นทั้งเมืองหลวงและศาสนสถานในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ได้เปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน แล้วประมาณปี พ.ศ. 2263 พวกจามยกทัพมารุกรานเขมร พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงโปรดให้ย้ายและสร้างนครธมและปราสาทบายน ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือของนครวัดเป็นเมืองหลวงใหม่ Angkor Wat

ที่เที่ยวกัมพูชา ต้องบอกว่านครวัดยิ่งใหญ่จริงๆ เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายมากกว่า 10 ล้านก้อน คนงานก่อสร้างหลายแสนคนจึงใช้คนงานก่อสร้างขนและลากหินจากเขาพนมกุเลนที่อยู่ห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ภายในนครวัดมีเสามากกว่า 1,800 ต้น หนักกว่า 10 ตัน กว่า 400 ตารางกิโลเมตร กำแพงรอบนอกปราสาทสลักด้วยหินเป็นภาพวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มีรูปปั้นนางอัปสร 1,635 ตัว ซึ่งล้วนมีเครื่องแต่งกายและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงภาพต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น ถือว่าเป็นยุคขอมที่รุ่งเรืองที่สุดเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่านครวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1992 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2007 เช่นกัน

 

นครธม (Angkor Thom)

นครธม เป็นนครปราสาทแห่งเสียมราฐตั้งอยู่ทางเหนือของนครวัด นครธม แปลว่า พระนครหลวง ตั้งอยู่ภายในพระนคร ตั้งขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม ซึ่งถือเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดและรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอมอีกด้วย นครธม เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตามศิลปะแบบบายน มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และมีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ กลางเมืองมีปราสาทบายน ซึ่งเป็นปราสาทหลักของนครธมนั่นเอง

Angkor Thom เมื่อเพื่อนๆมาเที่ยวนครธมก็จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นพระพักตร์แกะสลักด้วยหินทรายของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยิ้มอย่างมีเมตตา ที่ประตูพระอินทร์ทรงช้าง 3 เศียร ช้างเอราวัณ เป็นประติมากรรมลอยตัว ฯลฯ บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 5,625 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งก่อนตาย

 

ปราสาทบายน (Bayon)

ปราสาทบายน เป็นปราสาทกลางนครธม สร้างขึ้นตามศิลปะบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่างจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่นับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์

ความงดงามและยิ่งใหญ่ของปราสาทบายนที่เพื่อน ๆ ไปเที่ยวกัมพูชาทั้งทีต้องไปชมให้เห็นกับตาตัวเองว่าปราสาทแห่งนี้สร้างด้วยการนำหินมาซ้อนกันจนเป็นรูปทรงที่มีแต่หน้าคน มันดูลึกลับและน่าค้นหา ความพิเศษอยู่ที่เพื่อนๆ ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนของปราสาทก็ไม่อาจรอดจากสายตาคู่นี้ได้ เพราะเหมือนมีตาคอยจ้องไปรอบทิศ Bayon

 

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)

ปราสาทตาพรหม ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของนครธม เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรือ พ.ศ. 1729 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระนางไชยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ จุดเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นไม้และรากไม้ปกคลุมปราสาท ดูสวยงามและลึกลับซึ่งทำให้เป็นเอกลักษณ์ของปราสาทแห่งนี้ Ta Prohm

 

ปราสาทพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng)

ปราสาทพนมบาเค็ง หรือปราสาทยโสธราปุระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในกัมพูชา สร้างขึ้นในกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ประมาณ พ.ศ. 1450 ในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ตามแบบศิลปะบาเค็ง ปราสาทพนมบาเค็งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มีความสูงประมาณ 70 เมตร จำลองมาจากวัดบากองทรงพีระมิด แต่ละชั้นมีปราสาทขนาดเล็กในแต่ละชั้น ภายในปรางค์ประธานมีศิวลึงค์ เป็นปราสาทที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 21 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – 1471 แม้ว่าจะได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 แต่ปัจจุบันปราสาททรุดโทรมมาก และถึงแม้จะทรุดโทรมแต่ความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ยังคงมีให้เราได้สัมผัส จากบันไดขึ้นสู่ปรางค์ประธาน บนยอดปรางค์ประธานมีปรางค์ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 หลัง ด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นเมืองเสียมราฐได้อีกด้วย Phnom Bakheng

 

ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei)

ปราสาทบันทายศรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งในกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมราฐ ปราสาทบันทายศรีสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทระวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 เพื่อถวายแด่พระศิวะ มีการผสมผสานศิลปะหลายยุคเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะโคบันเตียศรี ศิลปะบาเค็ง เป็นต้น ปราสาททั้งหลังสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดที่หายากมาก มีการแกะสลักที่อ่อนช้อยงดงามตามจุดต่างๆ เช่น หน้าบัน โคปุระชั้นใน หรือกรอบซุ้มประตูปราสาทชั้นใน สลักเป็นรูปพระคชลักษณ์ที่หน้าจั่วโคปุระวิหารหลังที่ 1 มีรูปสลักพระศิวะนาฏราช ฯลฯ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของกัมพูชาและเป็นปราสาทอีกแห่งที่ควรค่าแก่การมาชมด้วยตาตนเอง ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ ที่เที่ยวกัมพูชา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง