6 ที่เที่ยวกัมพูชา แดนแห่งประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณ

ที่เที่ยวกัมพูชา เป็นประเทศที่มีพนมเปญเป็นเมืองหลวงและเป็นประเทศที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมตลอดไป แต่สำหรับผู้ที่หลงใหลในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชอบชมสถาปัตยกรรมโบราณ ปราสาทเก่าแก่ที่สวยงาม รวมถึงผู้ที่ชอบศึกษาอารยธรรมโบราณและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เราขอแนะนำให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวเสียมราฐเพราะเมืองนี้มีโบราณสถานสำคัญระดับโลกมากมาย อีกทั้งกัมพูชายังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เดินทางไปได้ง่าย และไม่ต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยว ดังนั้น Expedia จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ไปกัมพูชาที่เสียมราฐไปเปิดหูเปิดตาชมความงามของดินแดนประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณในกัมพูชากันเถอะ กัมพูชาที่เที่ยว   นครวัด (Angkor Wat) ที่เที่ยวกัมพูชา นครวัด เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณและเป็นจุดหมายปลายทางของชาวกัมพูชาที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต นครวัดตั้งอยู่ในเมืองเสียมราฐ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 ประมาณปี พ.ศ. 2193-2236 เพื่อบูชาพระวิษณุและใช้เป็นสุสานหลวงเพื่อเก็บพระบรมศพของพระองค์ ในอดีตนครวัดเป็นทั้งเมืองหลวงและศาสนสถานในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ได้เปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน แล้วประมาณปี พ.ศ. 2263 พวกจามยกทัพมารุกรานเขมร พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงโปรดให้ย้ายและสร้างนครธมและปราสาทบายน ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือของนครวัดเป็นเมืองหลวงใหม่ Angkor Wat ที่เที่ยวกัมพูชา ต้องบอกว่านครวัดยิ่งใหญ่จริงๆ เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายมากกว่า 10 ล้านก้อน คนงานก่อสร้างหลายแสนคนจึงใช้คนงานก่อสร้างขนและลากหินจากเขาพนมกุเลนที่อยู่ห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ภายในนครวัดมีเสามากกว่า […]